košík je prázdný

Nastavení nového způsobu dopravy ve VirtueMartu

V základním nastavení ve vašem VirtueMartu je přednastavena pouze jedna výchozí doprava, abyste mohli zákazníkům poskytovat více doprav, je nutné je ručně nastavit. Naštěstí jejich nastavení není nijak složité. Kromě toho můžete k jednotlivým druhům dopravy přiřadit i různé podmínky, kdy se mají zákazníkům zobrazovat. To však trochu předbíháme.

1. Vytvoření nové dopravy

krok 1
(obr. 1) - Jak přejít do způsobu dopravy.

krok 2
(obr. 2) - Stránka způsobu dopravy.

Nejprve je nutné se přihlásit do vašeho Virtuemartu. Následně pak zvolte záložku „VirtueMart“ a zde klikněte na řádek „Způsoby dopravy“. Pokud jste ještě do nastavení doprav nezasahovali, tak byste po otevření karty Způsoby dopravy měli vidět v tabulce pouze přednastavený typ dopravy „Self Pick-up“.

Pro vytvoření nového způsobu dopravy klikněte na zelené tlačítko „+Nový“. Nyní se vám otevře karta „Způsoby dopravy [ Nový ]“. Kde je nejprve nutné vyplnit několik základních údajů.


2. Nastavení základní údajů u nového druhu dopravy

krok 3
(obr. 3) - Editace dopravy → Informace o způsobu dopravy.

Nejprve je nutné nastavit název dopravy, ten vepíšete do stejnojmenné kolonky. Tento název se bude zákazníkovi propisovat do košíku. Poli „Sef Alias“ nemusíte věnovat pozornost, protože se vyplní automaticky z vámi přiřazeného názvu. Dopravu doporučujeme nazvat tak, aby bylo na první pohled zřejmé, o jaký způsob dopravy se jedná. Volte tedy jednoduché a výstižné označení jako „Česká pošta – Balík do ruky“, „Kurýrní služba PPL – doručení na adresu“ apod.

V této kartě pak můžete nastavit také „Stav“, kde po zaškrtnutí možnosti „Ano“ dopravu na vašem e-shopu spustíte, pokud necháte volbu „Ne“, tak bude doprava stále nezveřejněná. Při nastavování nového způsobu dopravy doporučujeme nechat jej ve stavu „Ne“ dokud nebudete mít vše nastaveno.

V poli „Popis dopravy“ můžete uvést doplňující údaje k dopravě, které pomohou zákazníkovi s orientací. Například u osobního odběru můžete uvést adresu, kde si zákazník může zboží vyzvednout. Tento popis dopravy se propíše do košíku, přičemž vzhled této poznámky se může výrazně lišit podle vámi používané šablony.

Pole s roletkou „Způsob dopravy“ obsahuje ve výchozím nastavení pouze jediný údaj, který nechte přednastavený. Další způsoby dopravy byste mohli volit, pokud byste měli VirtueMart rozšířený třeba o plugin pro výdejní místa některé z přepravních služeb. Základní plugin bohužel implementaci různých výdejních míst nepodporuje.

Nyní klikněte na zelené tlačítko „Použit“, aby se vám nastavení uložilo. Po uložení se vám v kartě zobrazí rozšířené možnosti administrace způsobu dopravy, které se budeme věnovat níže.


3. Rozšířená nastavení způsobu dopravy

Před sebou byste teď měli mít stejnou kartu způsobu dopravy, která se rozšířila o řadu položek, které vám mohou do budoucna ulehčit velké množství práce. Tato nastavení můžete libovolně kombinovat, abyste co nejlépe nasimulovali reálnou situaci, kdy chcete, aby si mohl zákazník danou dopravu zvolit. Níže se na tyto možnosti podíváme krok za krokem.

3.1. Barva typu dopravy

Možnosti „Barva typu dopravy“ byste se měli věnovat především v případech, kdy máte nasmlouváno velké množství různých způsobů. Tato volba totiž dokáže výrazně ulehčit orientaci v přehledu objednávek ve VirtueMartu. Na první pohled, tak můžete odlišit osobní odběr, od různých kurýrních služeb. V případě, že budete zákazníkům nabízet jen základní typy dopravy je vhodné nechat tuto možnost ve výchozí pozici bez podbarvení.

3.2. Minimální částka

V poli „Minimální částka“ je možné si zvolit libovolnou minimální částku, za kterou musí mít v košíku zákazník produkty, aby se daný způsob dopravy zobrazil. Tuto možnost využijete především v případech, kdy se rozhodnete rozlišovat dopravce dle ceny objednávek. To se hodí například, když chcete zákazníkům s vyšší útratou nabídnout expresní služby různých kurýrních společností.

Pole minimální částka zohledňuje cenu včetně DPH a pracuje i s desetinnými místy, ačkoli je konečná částka zaokrouhlena. Toto pole samozřejmě můžete nechat nevyplněné ve výchozím nastavení, což bude znamenat, že se daná doprava zobrazí v košíku bez závislosti na ceně objednávky.

3.3. Maximální částka

V poli „Maximální částka“ se naopak volí maximální cena obsahu košíku, při kterém se daná doprava zobrazí. Tato volba je velmi praktická zejména u objednávek s velmi vysokou cenou. Řada kurýrních služeb má nastavenou nejen nejvyšší možnou cenu dobírky, ale i maximální cenu zásilky, za kterou při ztrátě ručí. Opět platí, že toto pole zohledňuje cenu zboží v košíku včetně DPH a pracuje i s desetinnými místy. Jedná se samozřejmě také o dodatečné nastavení, které nemusíte vyplňovat.

3.4. Zákaznická skupina

Dalším možným nastavením je pak nastavení, kterým zákaznickým skupinám se má daný způsob dopravy v košíku zobrazit. Ve výchozím nastavení se doprava zobrazí všem vašim zákazníkům. Toto nastavení oceníte, pokud provozujete na e-shopu různé věrnostní programy nebo máte velkoobchodní odběratele. Díky rozděleným zákaznickým skupinám tak můžete určité skupině zákazníků nabídnout třeba paletovou přepravu.

3.5. Kategorie

Dalším nastavením ohledně způsobů dopravy je pole „Kategorie“. Do tohoto pole je možné zadat kategorie, při kterých se má daný způsob dopravy zobrazit. Platí zde, že v košíku stačí jediná položka z dané kategorie a zákazníkovi je pak nabídnuta možnost této dopravy.

Tato možnost si najde praktické využití zejména pokud posíláte určité předměty přes odlišné dopravce. U mnoha klientů jsme se setkali s tím, že objemnější zásilky posílají raději poštou než přes kurýrní služby, kvůli podstatně nižší ceně dopravy. Typickým příkladem mohou být třeba obrazy, které jsou sice lehké, ale většinou objemné.

3.6. Nepovolené kategorie

Pro opačné situace nechybí v administraci možnost nepovolit daný způsob dopravy u určitých kategorií. Což se hodí ve stejných případech jako je uvedeno o odstavec výše.

3.7. Země

Dnes je již standardem, že většina e-shopů dodává zboží nejen na území České republiky, ale i za hranice. Nejčastěji se jedná o Slovensko. Do zahraničí je však cena dopravy rozdílná a je tak vhodné, nastavit si pro každou zemi kam dodáváte různé způsoby dopravy.

Důležité je, že VirtueMart zde pracuje s dodací adresou. V případě, že je zatrženo políčko, že je dodací a fakturační adresa stejná, pracuje VirtueMart s adresou fakturační.

3.8. Zablokované země

Naopak funguje pole „Zablokované země“ zde můžete vyplnit země, kam je zadaná doprava zakázána. Pokud zákazník vyplní adresu do dané země, při výběru dopravy se mu daný způsob dopravy nezobrazí.

3.9. Kupón

Zajímavým polem je bezesporu i zatrhávací políčko „Kupón“, které aktivuje daný způsob dopravy, pouze pokud zákazník zadá nějaký platný slevový nebo věrnostní kupón. Můžete tak nastavit třeba nižší cenu dopravy pro věrné zákazníky.

3.9.1. Pouze slevový kupón

Pole „Pouze pro slevový kupón“ slouží k tomu, aby byl daný způsob dopravy nabídnut pouze při zadání určitého slevového kupónu. Třeba na narozeniny můžete zákazníkovi nabídnout dopravu zdarma. Bohužel zde není možné zadat několik konkrétní slevových kupónů, ale pouze jeden.

3.10. Pořadí

Díky poli „Pořadí“ si můžete zvolit kolikátá bude tato volba v nabídce způsobů přepravy nejen ve VirtueMartu, ale především v košíku zákazníka.

3.11. Měna

V poli „Měna“ můžete zadat měnu, ve které má být doprava účtována.


4. Nastavení v kartě „Konfigurace“

krok 4
(obr. 4) - Editace dopravy → Konfigurace.

Po prokliknutí do další karty „Konfigurace“ se vám zobrazí další možná rozšířená nastavení.

Prvním je možnost přiřazení loga k danému způsobu dopravy. Logo si můžete vybrat ze složky dopravy, více informací o nahrání loga do VirtueMartu najdete v tomto návodu.

4.2. Zobrazit na stránce produktu

Díky této možnosti můžete propsat přímo na stránku produktu nabízené ceny dopravy, může se však stát, že vaše šablona nebude s touto možností kompatibilní. V případě vzájemné nekompatibility kontaktujte prosím tvůrce šablony.

4.3. Rozsah PSČ – začátek a Rozsah PSČ – konec

V případě, že máte vlastní firemní rozvoz je tato volba velmi užitečná, protože můžete geograficky vymezit okruh, kde mohou zákazníci tento způsob dopravy využít. Dříve jsme se s tímto způsobem dopravy setkávali zejména u velkoobchodu, dnes se však stále více prosazuje u menších obchodníků.

Do pole „Rozsah PSČ – začátek“, zadejte, od jakého čísla PSČ je možné tento způsob dopravy využívat. V případě Prahy se bude jednat o čísla začínající 1xxxxx a konče 19999, pro oblast Ostravy pak 70000 až po 73934. V poli „Rozsah PSČ – konec“ pak zadejte právě koncová čísla oblasti.

4.4. Hmotnost

Další dvě pole slouží pro nastavení minimální a maximální hmotnosti zásilky. V detailu produktu ve VirtueMartu, můžete vždy přiřadit produktu jeho hmotnost. Pokud jsou tyto vlastnosti vyplněny, tak jejich celkovou hmotnost v košíku VirtueMart posčítá a následně buď danou dopravu dle vašeho nastavení nabídne nebo ne.

Tuto možnost oceníte, pokud se rozhodnete využívat třeba Zásilkovnu, která má pro balíčky s nízkou hmotností velmi výhodné ceny dopravy.

4.5. Jednotka hmotnosti

V poli „Jednotka hmotnosti“ nastavíte v jaké měrné jednotce je hmotnost udávána. Výchozí jednotkou je kilogram. Přičemž VirtueMart dokáže jednotky v detailu produktu převádět.

4.6. Počet produktů

Kromě toho nabízí VirtueMart i možnost nastavit si dopravu jen pro určitý počet produktů, respektive počet kusů v košíku. Opět toto množství můžete zadat rozsahem, a to v polích „Minimální počet produktů“ a „Maximální počet produktů“. Můžete si tak zvolit, že se daná doprava má zobrazit pouze v případech, že je zakoupen určitý počet kusů.

4.7. Cena dopravného

V poli „Cena dopravného“ je potřeba zadat cenu dopravy bez DPH. Při nastavování ceny dopravného nesmíte zapomenout nastavit správnou sazbu DPH, a to níže v roletce „Daň“.

4.8. Minimální částka pro dopravu zdarma

Poslední, ale velmi důležitým parametrem je částka, od které již nemá být účtována doprava. V poli „Minimální částka pro dopravu zdarma“ zadejte částku včetně DPH, od které má být možné zvolit si tuto dopravu, ale bez poplatku.

 

Pro ještě lepší orientaci při nastavování nového způsobu dopravy se podívejte i na náš video návod.

Obchodní podmínky // Ochrana osobních údajů

© 2010 - 2023 vdweb.cz - tvorba webových stránek a webdesign // Oblíbený hosting SvetHostingu.cz


Na tomto webu používáme technické cookies: Ty jsou nezbytně nutné pro fungování webu a jeho funkcí, které se rozhodnete využívat. Bez nich by náš web nefungoval...
K technickým cookie nepotřebujeme Váš souhlas jen Vás o tom musíme informovat...

VDweb.cz nemá nic společného s těmito uvedenými společnostmi / projekty: Joomla!® je registrovaná ochranná známka společnosti Open Source Matters. VirtueMart® je registrovaná ochranná známka společnosti iStraxx UG (haftungsbeschraenkt). Na nabízené produkty a služby z těchto stránek neposkytují tyto společnosti žádnou podporu či záruku.